La inițiativa profesorului Pavel Panduru, autor al multor monografii și materiale istorice privind Almăjul, au fost realizate mai multe busturi și dezvelite plăci comemorative ale personalităților din arealul Prigorului, desigur cu sprijinul primăriei Prigor, al bisericilor ortodoxe, al altor organisme, dar și cu ajutorul locuitorilor din zonă.

Numai în acest an au avut loc două asemenea acțiuni.

Astfel, duminică, 21 august, anul curent, în prezența locuitorilor din Pătaș și a altor almăjeni, la Biserica Ortodoxă din localitate, a avut loc o slujbă de pomenire a unor personalități marcante, oficiată de către preotul Martin Valușescu. După cuvântul de salut al primarului comunei Prigor, Antonică Moț, mai mulți participanți au rostit scurte alocuțiuni despre meritele celor comemorați, despre rolul și importanța acestora în societate, dar și în viața cotidiană, moderator fiind prof. Pavel Panduru.

Dezvelirea și sfințirea plăcilor dedicate: preotului militar Iosif Serafin, șeful clerului ortodox al Corpului de armată Transilvania, colonelului Grigore Popiți, creatorul Arhivei de stat din Timișoara, poet și scriitor și o placă cu preoții și învățătorii din familia Popovici care și-au desfășurat întreaga activitate la Pătaș, au făcut-o preoții Martin Valușescu și preot dr. Petrică Zamela

Cea de-a doua manifestare dedicată dezvelirii și sfințirii de plăci comemorative, a avut loc duminică, 23 octombrie 2016, în localitatea Borlovenii Vechi, sub deviza "Oameni care au sfinţit locul!" În afara localnicilor, la slujba de pomenire oficiată de preot dr. Petrică Zamela la Biserica Ortodoxă din localitate, au participat o serie de invitați din Amăj, dar și din Mehadia, Timișoara, Reșița și Anina, precum și istoricul Alxandru Nemoianu stabilit în Statele Unite.

După cuvântul de salut al primarului comunei Prigor, Antonică Moț, mai mulți participanți, inclusiv istoricul Alexandru Nemoianu, fiu al locului, au rostit alocuțiuni în care au arătat importanța unor asemenea activităţi și au elogiat meritele celor comemorați, subliniind rolul și importanța acestora în societate dar și în viața cotidiană, moderator și de această dată, fiind prof. Pavel Panduru.

Dezvelirea și sfințirea plăcilor amplasate la Biserica Ortodoxă, dedicate colonelului Grigore Boldea ofițer K.U.K., dar și al armatei române, comandant al Timișoarei, locotenent colonelului Romulus Boldea,fiul colonelului Pavel Boldea, ofițer K.U.K, fost prefect de Severin, preşedintele Ligii Antirevizioniste din Judeţul Severin pentru respectarea celor stabilite prin Tratatul de la Trianon (plasată pe casa familiei Boldea), colonelului Pavel Zamela, ofițer K.U.K., șef de stat major,prof.Ilie Rusmir, director al liceului din Oravița, primar al orașului, mare activist al Astrei în județul Caraș, închis în temnițele comuniste, Ilie Ienea, avocat, traducător, autor al romanului „Ard luminile în Vitol”, unul dintre primele romane SF din literatura română și profesorului dr. Dumitru Imbrescu, autorul „Popasurilor bănățene”.

Toate aceste plăci sunt "cărţi de identitate" ale satului,ale Almăjului,piedici în calea uitării şi spirite emblematice,capabile să le amintească celor ce încearcă să mistifice istoria acestui popor că aici am fost, aici suntem şi aici vom rămâne, în ciuda vicisitudinilor vremii şi a vremurilor,aşa cum afirma preot dr.Petrică Zamela,fiu al satului,om de aleasă cultură.

"Trecutul este ușa viitorului"spunea B.P.Hașdeu, a ținut să ne reamintească profesorul Pavel Panduru!