50 de ani de invatamant liceal la Bozovici
Prezentul volum este dedicat aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului din Bozovici, manifestare corelată cu Simpozionul "Despre Almăj, almăjeni şi faptele lor" din cadrul tradiţionalului Festival al Văii Almăjului, ediţia a XIV-a, care a avut loc în perioada 9 – 11 mai 2008, în comuna Bozovici, judeţul Caraş -Severin.
Lucrarea, bazată cu precădere pe comunicările făcute în cadrul simpozionului
– de către foşti şi actuali profesori, precum şi de către foştii elevi ai liceului – este însoţităşi de dischetele DVD realizate de profesorul Andrei Hell, dedicate Liceul dinBozovici şi care cuprind o serie de informaţii despre unii dintre foştii absolvenţi din primele promoţii ale liceului, mai exact, din perioada în care domnul Andrei Hell afuncţionat în calitate de profesor la acest liceu.
Prezenta carte nu are un caracter de monografie ci, mai degrabă, punctează câteva repere depre Bozovici, liceu şi unii dintre profesori; ea se doreşte a reprezenta doar un prinos de recunoştinţă adus Liceului din Bozovici, dar şi tuturor şcolilor din Almăj în care s-a desfăşurat şi se desfăşoară instruirea şi educarea tinerilor almăjeni, cât şi slujitorilor devotaţi ai acestora, profesorilor şi învăţătorilor – apostolilor de neam – care ne-au călăuzit primii paşi în descifrarea tainelor devenirii, ne-au luminat spiritul şi inima spre demnitate, cinste şi omenie şi ne-au îndrumat mintea copilăriei spre frumuseţe, cunoaştere şi ştiinţă; toţi aceşti dascăli – părinţi spirituali – au reprezentat pentru cei mai mulţi dintre noi, de-a lungul timpului, modele pe care cu demnitate le-am urmat.
Nu în ultimul rând, această carte reprezintăşi un plus de cunoaşterea Văii Almăjului, a ceea ce a însemnat acest liceu pentru Almăj, a efortului continuu, cu adâncă implicare, al dascălilor care l-au slujit cu devotament şi multă dăruire sufletească, a modului în care au ştiut să-şi pregătească discipolii almăjeni pentru viaţă.
Cartea – prin conţinutul său – se doreşte a fi şi un îndemn pentru generaţiile tinere de almăjeni care învaţă sau care păşesc pentru prima dată pe treptele liceului, o recomandare de a se pregăti în aşa fel încât să păstreze şisă ducă mai departe prestigiul dobândit de-a lungul timpului prin rezultatele remarcabile obţinute de elevii Liceului din Bozovici.
Societatea Culturală "Ţara Almăjului" din Timişoara îşi exprimă întreaga gratitudine şi aduce cele mai calde mulţumiri tuturor participanţilor la Simpozionul "Despre Almăj, almăjeni şi faptele lor" şi mai ales, autorilor care au prezentat lucrările conţinute în cadrul acestui volum. Considerămcă prin publicarea acestui volum ne facem o datorie de onoare şi pentru cei care, din varii motive, nu au putut participa la această acţiune dar, cu siguranţă, au fost cu sufletul aproape de noi.
Prof.dr.ing. Alimpie Ignea Preşedintele Societăţii Culturale "Ţara Almăjului" din Timişoara

Aici puteti descarca lucrarea in format pdf: 50 de ani de invatamant liceal la Bozovici