Daca doriti sa lecturati prelegerea sustinuta de prof.dr.ing. Alimpie Ignea,  la „Sara Banateana” de la „Bierhaus”...

Spiritul tehnic creativ al almajenilor s-a manifestat in multe alte aplicatii, caracteristica acestora fiind ...

Numirea „Almăj” derivă din limba slavă veche si înseamnă „Ţara dealurilor”, „Ţara colinelor”. Orice altă explicaţie pare a fi tendenţioasă. ( I. Bălan). Date istorice, bazate pe documente, ne lipsesc, cu privire la epoca veche, dar sunt urme de asezări omenesti preistorice, ce se văd până azi. Cioburi de vase de lut arse; unelte de bronz, găsite în comunele Prigor pe locul numit „Scoc”, la Bănia pe locul numit „Cetate” si între comune Gârbovăţ si Dalboseţ.

Istoria almajuluiExistenţa omului pe aceste meleaguri datează din timpuri imemoriale. Descoperirile de ceramică preistorică de la Prigor, materialele aparţinând culturii Coţofeni (începuturile epocii bronzului), găsite la Rudăria şi la Bănia, cele ale bronzului timpuriu de la Borlovenii Vechi, descoperirile de la Gârbovăţ, dar şi cele din locul numit Grădiştea, din hotarul comunei Dalboşeţ, sunt dovezi concludente ale existenţei oameniilor pe aceste meleaguri.
    Ţara Almăjului a intrat, la începutul secolului al II-lea e.n., în hotarele Imperiului Roman, făcând parte din acesta, până la sfârşitul secolului al III-lea, apoi, cu intermitenţe, şi în secolele IV-VI, din teritoriile nord-dunărene, mai precis, din provincia Dacia romană. Un document sugestiv îl constituie ...

© Țara Almăjului. Toate drepturile rezervate.| Termeni și condiții | Confidențialitate | Cookies