Statistici
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterAzi241
mod_vvisit_counterIeri395
mod_vvisit_counterSapt. aceasta636
mod_vvisit_counterSapt. trecuta1830
mod_vvisit_counterLuna aceasta6673
mod_vvisit_counterLuna trecuta4639
mod_vvisit_counterTotal1324708

We have: 81 guests, 2 bots online
Azi: Aug 21, 2018

Generalul Ion Iovescu

 

Acum, la împlinirea a 100 de ani de la moartea generalului K.U.K. Ion Iovescu, (K.U.K. - „kaiserlich und königliche” - armata imperial? ?i regal? a Austro-Ungariei),  n?scut la Bozovici, se cuvine s? v? prezent?m câteva date referitoare la via?a sa.

Iovescu Ion este unul dintre cei mai pu?in mediatiza?i generali din Banat, probabil deoarece nu s-a implicat în mod deosebit în activit??ile sociale.

S-a n?scut într-o familie de gr?niceri, la 7 martie  1851, în comuna Bozovici. În 1850, în documentele militare ale Imperiului austro-ungar, apare la regimentul de grani?? nr.13 din Caransebe?, Iovescu Dragu – probabil tat?l viitorului general - în calitate de sublocotenent, clasa a 2-a, calitate reconfirmat? ?i în 1855 ?i 1856. Îl reg?sim sub numele de Iovescu Dr?gan în documentele militare din 1857 ?i respectiv, din 1964, în calitate de sublocotenent, clasa I, în retragere.

În Bozovici, se pare c? a avut trei nepo?i, Petru Iovescu - nepot de frate, D?nil? ?erpe (C?r?b?u) ?i C?lina Jurchescu (sora lui D?nil? ?erpe), nepo?i de sor? - to?i n?scu?i în jur de 1890. Ultima, mi-a fost str?bunic? dinspre bunic? ?i de la ea am auzit prima dat? despre „uica generalul” care ?i-ar fi f?cut o cas? la Bozovici, pe Pia?ul Mic, pe lâng? Biserica Baptist?. Dânsa mi-a spus c? acea cas? avea pervaze de marmor?; casa respectiv? a fost mo?tenit? sau vândut? unui fe?t?r (brigadier silvic) - Milla ?i apoi a trecut în proprietatea unui dâlbo?ean Stoinel, cu fiica c?ruia am fost coleg de clas?. Evident c? pe atunci nu m? prea interesa ce-mi spunea baba C?la - str?bunica, dar acum, trecând pe lâng? casa respectiv?, proprietate a Asocia?iei "Genera?ia urmatoare", am observat pervazele din marmor?.

Din Fi?ele militare ale lui Ion Iovescu, scrise în caligrafia Suetterlin, foarte greu de descifrat, precum ?i din alte documente, am încercat s? reconstitui imaginea generalului.

Se pare c? ?coala primar? ?i ?coala trivial? le-a urmat la Bozovici, dup? care î?i continu? studiile la ?coala militar? din Caransebe? pe care a absolvit-o „cu merite deosebite”.

Alte ?coli absolvite mai tarziu au fost: ?coala de infanterie din Brönn (Brno) 1870/1872 , ?coala de infanterie din Bruck (care era o ?coal? pentru ofi?eri de comand?), în 1887 ?i  ?coala de infanterie din Viena - cea mai înalt? institu?ie de înv???mânt militar din Austria, în anul 1893 - la toate având „succese deosebite”.

La 1 octombrie 1869 intr? în regimentul nr. 13 infanterie din Caransebe?. La 1 noiembrie 1872, Ion Iovescu (Jovesko Johann) este cadet (ofi?er adjunct), la regimentul de infanterie nr. 5 din Viena, pentru ca la 1 mai 1974, s? devin? locotenent al aceluia?i regiment.
În anul 1891, îl reg?sim ca locotenent major clasa I (avansat la 1 mai 1887), la regimentul de infanterie nr. 83, la Szegedin, unde mai erau locotenen?ii majori Daniel Materinga ?i Joseph Bacsilla, ambii alm?jeni, viitori generali. În anul 1895, regimentul este mutat la Biserica Alb?.

În anul 1897, prime?te Ordinul de Merit Militar (Clasa 3, apoi Clasa 2) ?i este avansat la gradul de maior, fiind comandantul batalionului 4 al regimentului de infanterie nr. 26 din Viena. A mai primit Medalia de Aniversare  Comemorativa pentru Armate, Ordinul Serviciul Militar pentru Ofi?eri, Coroana de Fier clasa 3 ?i Ordinul  Memorial Arhiducele Albrecht.

Ceea ce este interesant este faptul c? a primit ?i 3 ordine militare ”str?ine”, ?i anume:
?Ordinul Steaua României, în 1896,
?Ordinul sârbesc Takovo, clasa 4, în 1896,
?Ordinul bulgar de merit, clasa 3, în 1899, îns? nu am reu?it s? aflu ?i motivele pentru care le-a primit, cel mai probabil, deoarece a participat la preg?tirea unor ofi?eri din acele ??ri.

Între timp, regimentul este mutat la Gyor (Ungaria), astfel c? în anul 1907, îl reg?sim în calitate de colonel (din 1906), adjunct al comandantului de regiment. Se pensioneaz? în anul 1909 ?i prime?te gradul de general maior, la 26 februarie1912.

A fost unul dintre pu?inii generali români, originari din grani??, care a r?mas de religie ortodox?.

A fost c?s?torit dup? plata unei cau?iuni (germ. Gegen Erlag  der Kaution verheirate), tat?l unei feti?e n?scut? la 10.04.1886, pe care „nu o mai sus?inea” (în anul 1909, când s-a întocmit fi?a, era major?) ?i a unui b?iat n?scut la 15.01.1890, Jovesko Ladislaus Johann (Iovescu Vasile Ioan), cadet la marin? - ultimul - f?r? proprietate privat?, dar „sigur din punct de vedere financiar”. Fiul moare în Alexandria (Egipt), în anul 1909 ?i este îngropat la Pola (Croa?ia) .
Iat? câteva date din fi?ele militare personale (întocmite în anul 1909): Este încadrat cu gradul de colonel, fiind ofi?er de conducere pentru scopuri speciale.
În ceea ce prive?te cuno?tin?ele de limb?: „Germana vorbit? ?i scris?: perfect? ?i utilizat? în mod curent într-un stil clar; Maghiara suficient? pentru utilizare în serviciu, iar Româna perfect”.

O caracterizare scurt? îl descrie ca fiind:

 • Foarte abil, cu caracter hot?rât ?i serios. Silitor ?i responsabil, cu multe realiz?ri. Din punct de vedere militar, este bine înzestrat, cu randament mare.
 • Este un foarte bun instructor ?i potrivit pentru educare, conducere ?i evalu?ri ale subordona?ilor. A activat cu succes ca ?i cadru didactic la ?coala militar?.
 • Are cuno?tin?e profunde în domeniul armelor. Foarte abil la conducerea unui regiment sau a unui grup mai mare; ia hot?râri ?i decizii clare, persoan? cu ini?iative, foarte energic în realiz?ri. Este un foarte bun ofi?er de conducere conform personalit??ii complete.

Cu toate acestea, rezolu?iile ulterioare în Raportul de evaluare arat? c?:

 • Este un ofiter de conducere foarte performant ?i curajos. Datorita faptului ca nu a fost considerat pentru preluarea comand?rii unui regiment, - „nepotrivit”, trebuie lasat în pozi?ia curent? de serviciu, sau:
 • Foarte curajos ?i responsabil; din punct de vedere militar mai pu?in abil; „nepotrivit”; a se l?sa în pozi?ia curent? de serviciu, sau:
 • Ofiter de conducere responsabil ?i cu ini?iativ?. Conform rubricii 8: „nepotrivit”; a se l?sa în pozi?ia curent? de serviciu.

La rubrica 8, era trecut - Potrivire pentru conducerea unei trupe (pe cont propriu): Conform R.K.M. (Reichskriegsministerium - Ministerul de R?zboi), Decizie Nr. 1240 din 01.03.1908, nu a fost propus pentru primirea conducerii unui regiment.

Un capitol aparte îl prezint? a?a numitele „Cuno?tin?e deosebite”, din care afl?m (se pare c? era un foarte bun cunosc?tor al Austro-Ungariei de atunci!):

 • 1893-1901 – Cunoa?terea urm?toarelor zone - Austria de Jos, Boemia, Ungaria  de Sus, Krasse-Sz?reny (Cara? - Severin), Ungaria ?i Timi?oara
 • 1902 - împrejurimile de la Mistelbach (Austria), Cracovia (Polonia), Weisskirchen (Biserica Alb? -Serbia), Fo?a (Bosnia) ?i împrejurimile de la Zelena (Pore?), Fiume (Croa?ia);
 • 1903 - Steiermark Sud (Austria), Sauerbrunn (poate fi din Austria, Cehia sau Polonia) ?i împrejurimile;
 • 1904 - Gorazde -  Fo?a - Ifsar (Bosnia ?i Her?egovina);
 • 1905 - Sarajevo - Rogatica - Višegrad - Rudo - Polje (?) (Bosnia ?i Her?egovina);
 • 1906 - Gy?r (Ungaria) ?i împrejurimile;
 • 1907 - împrejurimile de la Leva (Levice - Slovacia), Lovoszpatova (Ungaria);

De altfel, în fi?e se precizeaz? ?i faptul c? avea cuno?tin?e deosebite ?i deprinderi privind: „tactica militar?, comportament fa?? de inamic, conduc?tor batalion, cunoa?terea mediului înconjur?tor, cunoa?terea anumitor zone, precum ?i înv??area ?i efectuarea unor exerci?ii militare”.

De asemenea, afl?m c? a avut ca „Sarcini de serviciu”, pe diverse perioade:

 • 1872-1886 – instruire regiment, conducerea ?i instruirea subofi?erilor - Miskolcz (Ungaria), Szatmar (Satu Mare), Weisskirchen (Biserica Alb? - Serbia), Viena;
 • 1887-1896 - instruire regiment, conducerea ?i instruirea ofi?erilor superiori - 1893 din august pân? la sfâr?itul anului - Viena, Szeged, din august la Weisskirchen (Biserica Alb? - Serbia);
 • 1897 - pân? la 1 mai ?i dup? (de la 1 mai devine maior), instruire ?i conducere, regimentul nr. 26 - Weisskirchen (Biserica Alb? - Serbia), Graz (Austria);
 • 1898-1902 - pregatirea ofi?erilor superiori – la început în cadrul regimentului 4, iar în continuare, în cadrul regimentului 1- Graz (Austria), Viena, Rogatica (Bosnia ?i Her?egovina);
 • 1903-1906 - strategie militara, actiuni militare – Rogatica (Bosnia ?i Her?egovina), Gy?r (Ungaria);
 • 1906-1907 - conducere ac?iuni militare complexe - Rogatica (Bosnia ?i Her?egovina), Gy?r (Ungaria).

La „Alte atribu?ii” sunt trecute:

 • 1896 - testarea ofi?erilor superiori (14 octombrie 1896);
 • 1897 - examinarea cadrelor militare (19 aprilie 1897);
 • 1906 - comandantul batalionului nr.25, din 21 aprilie 1906.

Dup? pensionare s-a stabilit la Graz (Austria). Moare în anul 1915, la Viena.

 

Ultimele articole

Cele mai citite

Hai cu noi pe facebook!
Parteneri media

Ziua de vest
Banaterra

Ziare Timisoara - toate stirile din timisoara aici!

Impresiile dvs.
Excelenta ideea unui asemenea site. O zona extrem de pitoreasca cu oameni exceptionali care inca stiu sa pastreze traditiile. Ma leaga extrem de multe de aceasta zona pentru ca atat mama mea cat si sotia mea sunt din Prilipet. Am petrecut momente frumoase acolo.

Petru Cristescu
Oct 05, 2011
Parteneri
Giroc-Chisoda
Comunitatea online a locuitorilor din Giroc si Chisoda
Valea Almajului
Informatii utile despre Valea Almajului
Ziare Timisoara
Ziare Timisoara - toate stirile din Timisoara aici!
Dumbravita Timis
Comunitatea online a locuitorilor din Dumbravita, jud Timis.
Repere Almajene
Informatii despre Valea Almajului (fostul site silviuvelcota.com)
Legaturi utile
Frumusetile naturale ale Banatului
cu localit?tile climatice-balneare si cataractele Dun?rii de Ing. Ion P?s?ric?
In afara gloriei
de Ion Marin Almajan
Matusa mea Maria Theresia
de Ion Marin Almajan