Vineri, 22 august 2014, Asociația Culturală „Izvoare Almăjene”, împreună cu Primăria din Bozovici a (re)deschis „Muzeul Sătesc din Bozovici” în aceeași locație - ca și Muzeul Almăjului inaugurat în 1929, la inițiativa preotului Iosif Coriolan Buracu - în clădirea Preturii din Bozovici (fosta Judecătorie). Manifestarea a avut ca temă “Muzeul sătesc, punte de legătură între trecut și viitor” și a fost deschisă de Fanfara de copii din Bănia sub conducerea domnului Ion Albu.

În continuare, domnul Gheorghe Fulga, președintele Asociației Culturale „Izvoare Almăjene”, a prezentat succint scopul evenimentului, după care a fost dezvelită placa cu noul nume al muzeului, de către primarul comunei Bozovici, domnul Adrian Sergiu Stoicu. S-a oficiat o slujba religioasă de sfințire a așezământului care găzduiește muzeul, de către preoții Ioan Cherescu, Vasile Grecu și dr. Petrică Zamela, răspunsurile fiind date de către Corul Bisericii Ortodoxe din Bozovici, sub conducerea doamnei prof. Claudia Cherescu.

Pe holul noului muzeu, a fost organizată o expoziție de fotografii reprezentative din Almăj și o expoziție de cărți și publicații din Voivodina - Serbia, dedicată spiritualității românești și prezentată de către domnul prof. Gheorghe Rancu-Bodrog. Apoi, sub genericul „Almăjul - vatră strămoșească”, a urmat un scurt Simpozion, la care a participat un numeros public, inclusiv oaspeți din afara Văii Almăjului, luările de cuvânt marcând istoricul Muzeului Almăjului și importanța (re)deschiderii acestui muzeu, după care a avut loc vizitarea sălilor amenajate cu exponatele achiziționate până în prezent, precum și colecții particulare de artă populară. În cadrul muzeului a fost organizată și o expoziție de pictură religioasă realizată de către membrii „Centrului creștin pentru Tineret din Bozovici”, sub conducerea preotului dr. Petrică Zamela.

Manifestarea s-a terminat cu o masă festivă dată de către organizatori participanților la eveniment.