Festivalul a început sâmbată, 25 iunie 2016, cu Simpozionul „Despre Almăj, Almăjeni și Faptele lor”, la Muzeul Sătesc din Bozovici. Cuvântul de deschidere la avut d-l prof.univ.dr.ec. Dumitru Popovici, președintele Societății Culturale „Țara Almăjului“ din Timişoara, care a fost și moderatorul Simpozionului.

A urmat cuvântul de salut al d-lui Adrian Sergiu Stoicu, primarul comunei Bozovici, după care preoții Ion Cherescu și Petru Berbentia au făcut o scurtă rugăciune. Urări de succes a adresat și președintele Asociației Culturale „Izvoare Almăjene”, d-l Gheorghe Fulga, precum și dna Angelica Herac, din partea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin.

Iată lista celor care au participat cu lucrări în cadrul simpozionului: Prof.dr. Nicolae Magiar, Prof.dr.ing. Alimpie Ignea, Pr. Ion Cherescu, Pr. Vasile Grecu, Prof. Iosif Băcilă, Ion Marin Almăjan, Prof. Mihai Vlădia, Prof. Nicolae Andrei, Dr. Dacian Rancu, Prof. Gheorghe Rancu, Nicolae Danciu Petniceanu. Dr. Iosif Badescu, Prof. Pavel Panduru, Prof. Icoana Budescu, Prof.univ.dr.ec. Dumitru Popovici, Grigore Șuta. Au mai intervenit d-nii: pr. Petru Berbentia și prof. Dănilă Sitaru.

Din partea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin și a Primăriei Comunei Bozovici și Consiliului Local, au fost acordate Diplome de Excelență „pentru susținerea și contribuția adusă la promovarea Văii Almăjului”.
Partea a doua a Simpozionului a fost consacrată ultimelor apariții editoriale, prezentate de d-l prof. Iosif Băcilă, dna Angelica Herac - care a lansat două cărți consacrate „Tradiției și frumuseții în Țara Almăjului”: „Festivalul Cultural-Artistic al Văii Almăjului, la ediția XX”, Ed. Tim Reșița, 2016, și lucrarea d-lui Nicolae Ieremia, „Despre Almăj, almăjeni și despre faptele lor”, Ed. Tim Reșița 2016 și d-l prof. Gheorghe Rancu.

Simpoziul s-a încheiat cu o masă festivă pentru participanți.

Duminică, 26 iunie 2016; după întâlnirea colectivelor artistice ale celor 7 comune din Valea Almăjului la Liceul „Eftimie Murgu”, a urmat o Paradă a Portului Popular, ocazie cu care au fost admirate costumele populare tradiţionale din Almăj, pe traseul Parc, Primărie, Căminul Cultural. În piața din fața Bisericii Ortodoxe, s-a întins o horă, la care, pe lângă membrii formațiilor, s-au prins și participanți la eveniment.

Cuvântul de deschidere l-a avut d-l Gheorghe Țunea, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin. Urări de „Bine ați venit”, le-a transmis participanților și d-l Adrian Sergiu Stoicu, primarul comunei Bozovici, iar d-l prof.dr.ing. Alimpie Ignea, vicepreședinte al Societății Culturale „Țara Almăjului“ din Timişoara, a înmânat Diplome de Excelență și premii celor 7 primării din Almăj „pentru participarea neîntreruptă de-a lungul celor 20 de ediții ale Festivalulului Văii Almăjului, pentru promovarea şi afirmarea culturii tradiţionale, a obiceiurilor și a meleagurilor almăjene”.

Spectacolul artistic a demarat cu cei mai mici participanți la festival: un recital de cântece almăjene oferit de doi elevi de la Școala elementară din Bozovici și poezii în grai bănățean, recitate de o formație de la Grădinița din Borlovenii Noi.

A urmat Grupul vocal de copii „Mlădițe almăjene“ al Şcolii Generale din Dalboşeţ şi Şopotu Vechi, cu prezentare de port popular, moment artistic și recital de poezie în grai bănăţean.

În continuare, s-a prezentat comuna Şopotu Nou cu Ansamblul „Nergana” al Școlii Gimnaziale Șopotu Nou și soliști vocali: Adina Velcotă și Giorgiana Rotariu.

Audiența a fost încântată de prestația Fanfarei din Bănia și a Ansamblului „Cununiţa“. S-a remarcat, de asemenea, solista Daniela Marin.

Evident că nu a lipsit Fanfara „ Cântecul Almăjului” din Lăpuşnicu Mare, cunoscută nu numai în Almăj, dar și peste hotarele țării.

În continuare, s-a prezentat Orchestra de muzică populară a Școlii Gimnaziale „dr. Ion Sârbu“ din Eftimie Murgu și ansamblul „Flori de liliac“.

Spectacolul s-a încheiat cu formațiile artistice din localitatea gazdă, Bozovici; după suita de dansuri a ansamblului „Almăjana”, a urmat ansamblul „Zestrea Almăjului” cu un montaj care a cuprins dansuri și cântece populare vechi din Almăj.

După încheierea Festivalului, gazdele au oferit o masă festivă pentru participanți.

Mai multe detalii, imagini și clipuri găsiți pe:reperealmajene.ro/cronica-festivalului/