DALBOŞEŢ - comună aşezată în partea sud-vestică a Văii Almăjului, între râul Nera şi dealurile de sub muntele Blidariu (897 m).
    Dealul Grădişte, aflat în sudul comunei, este declarat "rezervaţie arheologică" datorită faptului că aici au fost găsite resturile unei fortificaţii dacice şi numeroase fragmente ceramice, de tip Latene. Aceste mărturii materiale dovedesc apartenenţa zonei de teritoriul statului centralizat dac din timpul lui Burebista. O altă mărturie istorică, este locul numit Dragomireana, care reprezintă urmele unei "Villa rustica", centru al unei mari exploatări agricole romane din secolele II-III (apare atestat documentar, în anul 1452).
    Astăzi, de comuna Dalboşeţ, aparţin satele: Şopotu Vechi, Reşiţa Mică, Prislop, Bârz, Boina şi Boiniţa.