Monografia comunei Patas
În comitatul Caras-Severin, la sudul Ungariei, se află cercul pretorial Bozovici, cu 18 comune. Tot în acest comitat zace Muntele Semenic, un grup de munţi separat de ramurile Carpaţilor. Din acest munte, prin două izvoare, porneste spre răsărit râul Nera, care ajuns în Valea Almăjului, coteste spre apus. Îndată ce îsi întoarce acest râu cursul său spre apus, primeste din dreapta un pârâu cu numele Pătăsel, ce curge prin Valea Pătasului.
La gura acestui pârâu zace comuna Pătas, acum Nerapattás, vis-a-vis de comuna Borloveni. Valea Pătasului începe de sub Petrile Arse, ce se
mai zic si Obârsie, adică Obârsia Pătasului. Pârâul acesta, în tot cursul său, până aproape de sat, poartă numele de Valea Pătas, si numai după ce ajunge aproape de sat începe a se numi Pătăsel. Pârâul Pătăsel mai primeste în sine de la dreapta sa încă un pârâu mai mic, ce se zice Gurgu.
Am auzit de la tatăl meu, ca si de la alţi bătrâni, că mai înainte, adică din vechime, Pătăselul s-a zis Păgesel. Numirea aceasta de Păgesel ori Pătăsel are în sine însusirea de a ne demonstra că este un pârâu mai mic, faţă de altul ce ar fi mai mare, dar oricât am căutat în Valea Pătasului după un alt pârâu mai mare, nu am găsit. Pârâul numit Gurgu, ce intră în Pătăsel, porneste de sub o parte de loc numit Păgini.
Aproape de gura acestui pârâu intră un alt pârâuas, de seama unei râpe mai mari, ce samănă mult cu vârful întors al unei opinci, ce pe aici se zice gurgui. De la această formă cred eu că vine si numirea Gurgu, ce mai târziu s-a făcut din gurgui: Gurgu. Aceste împrejurări mă îndreptăţesc a susţine cum că numirea râpei de jos a luat locul numirii pârâului întreg ce porneste de sub Păgini, care din bătrâni a trebuit se fie Păgeselul si iarăsi Păgeselul a luat locul Pagesului. Logica si natura lucrurilor ne ajută să restabilim adevărul. Valea Pătasului a fost Pagesul, Gurgu, Păgeselul si râpa în forma de gurgui, Gurgu. Nu departe (cam 1 kilometru) sub Gura Gurgului, precum am zis, pe malul drept al râului Nera, se află comuna Pătas cu o populaţie de 1324 suflete si un areal de 16.964 jugere cadastrale. Pe Valea Pătasului mai sus, la locul numit Gaura Ursului, valea se desface si în partea dreaptă se întinde un platou numit Seliste. Pe locul acesta s-a dezgropat si încă se mai dezgroapă piatră si cărămidă din fundamentul caselor ce ar fi fost vreodată pe aci zidite. Puţin mai spre miazăzi de Seliste se află un teren cu numirea Morminţi, pe care loc s-a văzut până pe la 1870 piatra pusă la capul morţilor (znamân). Pe locul numit Seliste aproape jumătate din locuitorii comunei posedă mici grădinuţe de 100—200 stânjeni pătraţi. Mai jos de aceasta, sub Gura Gurgului, pe partea stângă a Pătăselului se pot afla tot astfel de urme ale caselor dispărute.
Morminţii acestor case se dezgroapă de râpa Stupinioara. Toate împrejurările ne pun în vedere faptul, că atât la locul numit Seliste, cât
si la Gura Gurgului se pot vedea urme de sate dispărute.

Monografia o puteti descarca de aici in format pdf: Monografia Comunei Patas