Filiala Timişoara a Academiei Române împreună cu Societatea Culturală “Ţara Almăjului” din Timişoara au organizat sâmbătă, 26 mai, sărbătorirea  academicianului Păun Ioan Otiman, la împlinirea vârstei de 70 de ani. Academicianul, născut în Ţara Almăjului, în localitatea Gârbovăţ, secretar general al Academiei Române, are o bogată activitate universitară şi ştiinţifică, concretizată  în 33 de cărţi, 340 lucrări ştiinţifice, numeroase contracte de cercetare şi proiecte internaţionale.
Acţiunea a avut loc în Aula Filialei Timişoara a Academiei Române. Au rostit alocuţiuni de apreciere a activităţii acad. Păun Ioan Otiman: acad. Toma Dordea – preşedintele filialei, acad. Cristian Hera – vicepreşedinte al Academiei Române, care i-a înmânat sărbătoritului şi Diploma “Meritul Academic”, acad. Ioan Munteanu – membru de onoare al Academiei, prof.univ. Paul Pârşan – rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, prof.dr. Dumitru Popovici – preşedinte al Soc. Culturale “Ţara Almăjului” şi prof.dr.ing. Alimpie Ignea - vicepreşedinte al Soc. Culturale “Ţara Almăjului”. Au participat peste 60 de persoane, fiind de faţă numeroase personalităţi din Centrul Universitar Timişoara, care i-au arătat o aleasă preţuire sărbătoritului. Cu acest prilej acad. Păun Ioan Otiman a lansat o carte care rememorează drumul parcus ca universitar şi academician - “Dorinţa de a făuri”. Au mai fost lansate: un volum omagial dedicat academicianului Păun Ion Otiman, “Din Ţara Almăjului, la Academia României”, realizat de Societatea Culturală “Ţara Almăjului” din Timişoara şi ultimul număr al revistei “Almăjana”.

DIN TARA ALMÃJULUI, LA ACADEMIA ROMÂNIEI
Volum omagial dedicat Academicianului Păun Ion Otiman
realizat de Societatea Culturală “Tara Almăjului” din Timisoara