A avut loc vineri, 25 aprilie a.c., la Bozovici într-un cadru festiv - eveniment aniversar la care au luat parte un număr foarte mare de persoane, almăjeni - printre care, învățătorul pensionar, Vasile Popovici din Borlovenii Vechi (84 de ani), dar și elevi ai Liceului Teoretic ”Eftimie Murgu” din Bozovici - precum și oameni de cultură din întreg Banatul. Cuvântul de deschidere l-a avut d-l economist Gheorghe Fulga, președintele Asociației ”Izvoare Almăjene”, în calitate de gazdă a întâlnirii, după care a avut o intervenție d-ra lector dr. Florina Maria Băcilă, secretara comitetului de redacție a revistei.

O prezentare amplă a istoricului revistei “Almăjana”, cu problemele ce aparțin timpului trecut, dar și perspectivele de viitor, i-a aparținut d-lui prof. Iosif Băcilă, redactorul șef și întemeietorul acesteia în urmă cu 15 ani. În continuare, s-a prezentat o scrisoare de salut din partea d-lui prof.dr.ec. Dumitru Popovici, președintele Societății Culturale ”Țara Almăjului” din Timișoara (coorganizatoare), urmată de intervențiile d-lui prof.dr.ing. Alimpie Ignea, a dnei prof. Floarea Ana Țunea, președinta Asociaţiei „Almăj pro Lyceum” (coorganizatoare), a d-lui Caius Călinescu și a d-rei Timea Iancu, elevă a Liceului din Bozovici.

Merită amintit și faptul că d-l prof.dr.ing. Alimpie Ignea a transmis, din partea Societății Culturale ”Țara Almăjului” din Timișoara, primarului Comunei Bozovici, d-l Adrian Sergiu Stoicu, pentru Biblioteca Comunală, o colecție a revistei ”Almăjana”, precum și cărțile apărute sub egida Societății.

D-l prof. Iosif Băcilă a menționat că a primit o serie de mesaje de la cititorii revistei din țară și străinătate și selectiv, a dat citire mesajelor prof. Alexandru Nemoianu (SUA) și Ioan Vasiu, redactor șef al săptămânalului hunedorean "Palia Expres" din Orăștie.
În parte a doua a manifestării au avut loc mai multe lansări de carte. D-l prof. Iosif Băcilă a prezentat lucrarea dnei dr. Ana-Neli Ianăș, de la departamentul de Geografie al Universitatii de Vest din Timisoara, intitulată ”Țara Almăjului - Studiu de geografie regionala”, iar prof. Lazăr Anton a detaliat conținul lucrării.

D-l prof. Iosif Băcilă a făcut o scurtă prezentare a ultimului său volum de poezii (al nouălea), ”Poeme Semenice”, urmată de o analiză literară a d-lui Gheorghe Jurma, care de altfel a fost și primul editor al revistei ”Almăjana”. Referiri la acest volum, cât și aprecieri elogioase la adresa revistei și a colectivului de redacție, a făcut și d-l prof. Ioan-Nicolae Cenda.

D-l prof. Iosif Băcilă a spus câteva cuvinte din suflet și despre cartea dr. Iosif Badescu, ”Cum am devenit medic”, după care, d-l Nicolae Sârbu, director al Bibliotecii Judeţene Caraş-Severin, a făcut o prezentare amănunțită a lucrării. D-l dr. Iosif Badescu a vorbit despre istoria acestei cărți.

În continuare, d-na înv. Claudia Cherescu a prezentat pe scurt, unele dintre proiectele aflate în derulare la Liceul din Bozovici. D-l înv. Ilie Stoinel a transmis un salut din partea Inspectoratului Școlar al județului Caraș-Severin, fiind urmat de d-l ing. Nicolae Preda, poet din Marga și de d-l prof. univ. Marcu Mihail Deleanu care, în intervențiile lor au lăudat meritele incontestabile ale colectivului de redacție în frunte cu prof. Iosif Băcilă.

Aniversarea s-a terminat în ritmurile Fanfarei de copii din Bănia sub conducerea d-lui Ion Albu și a fost urmată de o masă festivă.