Cu ocazia deschiderii noului an școlar, în fața Liceului Teoretic din Bozovici, a fost dezvelit bustul profesorului Ovid David Blidariu, întemeietorul acestui liceu, operă a sculptorului Mihai Ecobici.

Deși vremea a fost deosebit de nefavorabilă, un număr mare de foști elevi, colaboratori apropiați ai profesorului, cadre didactice și actuali elevi ai liceului, au ținut să participe la acest eveniment. Au fost prezenți dna prof. Diana Otiman, fiica prof. David Blidariu, d-l academician Ion Păun Otiman, ginerele acestuia și d-l Mihai Ecobici, sculptorul bustului.

Cuvântul de deschidere la avut prof. Simion Tudor de la Liceul Teoretic din Bozovici, care s-a implicat la realizarea monumentului.

Un sobor de preoți, format din preot Ion Cherescu, preot Vasile Grecu, preot dr. Petrică Zamela și preot Iosif Surulescu au făcut o slujbă de sfințire a monumentului, după care, dna prof. Diana Otiman, în cuvinte calde și pline de nostalgie, a evocat memoria tatălui său, precum și meritele avute în edificarea liceului și în general, a vieții spirituale românești.

A luat cuvântul și d-l prof. Alimpie Ignea, fost elev al profesorului, care a punctat câteva dintre datele importante din viața celui care i-a fost dascăl și câteva amintiri din viața de elev.

În încheiere, d-l acad. Ion Păun Otiman a subliniat importanța ctitoriei prof. David Blidariu pentru Almăj, atât pentru cei care au absolvit liceul și care au devenit personalități importante, dar în general oameni cu o cultură și o educație solidă, cât și pentru actualii și viitorii elevi, ca lăcaș de educație și formare pentru următoarele generații. A adus mulțumiri participanților la eveniment: colaboratori, foști elevi și tuturor celor prezenți.

Manifestarea s-a încheiat cu mulțumirile adresate de prof. Simion Tudor tuturor celor prezenți la acest evenimet.

Citiți mai departe...