Simpozionul "530 de ani de atestare documentară  a unor localități din Țara Almăjului” a fost organizat de Asociația Culturală „Izvoare Almăjene” din Bozovici, împreună cu Primăria Bozovici și Societatea Culturală „Țara Almăjului” din Timișoara și a fost dedicat Zilei Naționale a României. Manifestarea a avut loc, vineri, 28 noiembrie 2014, în sala de festivități a Muzeului Sătesc din Bozovici.
În prezența primarului comunei Bozovici, domnul Adrian Sergiu Stoicu și a unei apreciabile asistențe, simpozionul a fost deschis de către domnul ec. Gheorghe Fulga, președintele Asociației Culturale „Izvoare Almăjene” după care, preotul dr. Petrică Zamela a binecuvântat manifestarea, iar un grup de elevi, condus de dânsul, au cântat „Imnul Național” și „Treceți batalioane române Carpații”.
În continuare, domnul ec. Gheorghe Fulga s-a referit la „Existența milenară a satului almăjan”, istorie, tradiție, continuitate și statornicie.
A fost prezentat apoi materialul anexat „ALMĂJ - Primele atestări documentare”, întocmit de prof.dr.ing. Alimpie Ignea.
În cadrul simpozionului, o comunicare interesantă a făcut dna prof. Icoana Budescu despre „Satele almăjene” - existența acestora privită prin izvoarele scrise și nescrise, drumurile de acces, portul, tradiția și obiceiuri.
Dl prof. Dan Oberșterescu s-a referit la „Câteva considerații privind habitatul medieval din Țara Almăjului”.
Dl prof. Gheorghe Rancu a avut o intervenție referitoare la „Perioada romană (sec. al II-lea)” și noutățile arheologice în zona Almăjului.
Dl prof. Pavel Panduru, în cuvântarea sa, s-a referit la „Lucrări scrise ce atestă documentar primele localități din Țara Almăjului”.
În intervenția sa, prof. Dănilă Sitariu, cu gînduri de „sentimental incurabil”, a vorbit despre „Legendă și istorie în satul rudărenilor”.
Cuvântul de încheiere l-a avut domnul ec. Gheorghe Fulga, președintele Asociației Culturale „Izvoare Almăjene” care a mulțumit participanților, amintind că ”Istoria rămâne cea mai frumoasă poveste”.