monografia Tara Almajului
Aparitia, în anul 2002, a valoroasei lucrări Cercetarea monografică în Banat de Carmen Albert, a constituit punctul de plecare al acestui volum. După cum se precizează în respectiva monografie, Regionala Banat a Institutului de Stiinte Sociale al României, cum a fost botezat Institutul Social Banat
– Crisana, organizează la 29 iunie 1939 o echipă de cercetători, alcătuită din 14 membri, care se deplasează în zona Bozoviciului pentru monografierea zonei. Toate datele obtinute, constatările personale dar si discutiile cu sătenii, au fost sintetizate în studii ce au apărut, începând cu anul 1940, în revista Institutului Social Banat – Crisana. Întrucât Depresiunea Almăjului sau Tara Almăjului, cum i se mai spune, este o zonă putin cercetată si cunoscută, în pofida frumusetilor ei naturale, a istoriei zbuciumate, a bogătiei subsolului, florei si faunei, am preluat din paginile revistei aceste studii, înmănunchiindu-le în volum. Ne-am permis să corectăm greselile de ortografie, am actualizat întreg textul după normele ortografice, ortoepice si de punctuatie de astăzi. Opiniile monografistilor, cunostintele lor sunt cele corespunzătoare anului 1940; de atunci, cu toate că au trecut doar sase decenii, omenirea a făcut pasi uriasi, descoperiri uimitoare. Astfel că unele din datele si opiniile formulate acum saizeci si patru de ani pot fi depăsite, poate chiar eronate si mă refer aici la datele si consideratiile cu caracter istoric ale entuziastului si de vrednică memorie preot Coriolan Buracu, autor a câtorva studii privind istoria Almăjului, cunoscute si foarte căutate în zonă, într-o anumită perioadă de după război.
Întrucât nu ne-am propus să realizăm o editie critică, am evitat amendarea textului. Putinătatea lucrărilor ce s-au publicat despre această zonă a determinat Societatea culturală „Tara Almăjului” să tipărească această carte, considerând-o de mare utilitate pentru toti cei care doresc să-si facă o impresie, chiar si sumară, asupra Depresiunii Almăjului. Mai mult, credem că volumul acesta va deveni o carte de căpătâi pentru copiii almăjeni care, aflând din paginile acestei cărti cine le-au fost mosii si strămosii, în ce spatiu binecuvântat de Dumnezeu s-au născut, vor avea temeinice motive să dorească a fi vrednici de mostenirea pe care au primit-o. Cercetările acestea se opresc la anul de 1940. Rămân nestudiate vremurile de după război, cu toate transformările pe care le-au adus, fie ele bune sau rele. Sperăm că, într-un timp nu prea îndepărtat, alti cercetători vor continua opera începută de membrii echipei de la Institutul Social Banat – Crisana si vor oferi o imagine completă a acestei „Tări” răspunzând în acest fel
apelului pe care Coriolan Buracu îl făcea la 6 decembrie 1939, la momentul debutului în revistă al însemnărilor sale: ”Nădăjduiesc, că se va găsi o pană măiastră, care să scrie istoria Almăjului”. Întru această nădejde, încă neîmplinită, noi facem primul pas. Fie binecuvântat !
Ion Marin Almăjan

Monografia se poate descarca in format pdf de aici: Tara Almajului - cercetari monografice