LÃPUŞNICU MARE - comună înconjurată de dealuri, are o singură ieşire, spre şoseaua judeţeană Bozovici-Dalboşeţ. Localitatea se află aşezată în nord-vestul depresiunii Almăjului, la poalele Munţilor Aninei. Vatra satului bătrân era situată în amonte de locul unde este situata acum, la 4 km distanţă, în locul denumit "Lăpusnicu de sub codri". În raza comunei, intră drumul roman "Calea Mare", precum şi locul denumit "Rădutu", cu urme de întărituri de pe vremea turcilor. În anul 1938, din iniţiativa unui comitet local condus de Eftimie Gherman, s-a înălţat şi inaugurat frumoasa "Casă culturală", cu sală de spectacole, bibliotecă, cinematograf, dispensar medical, baie publică.
    Localitatea este renumită pentru fanfara, înfiinţată în 1934 de învaţatorul I. Zaberca, premiată la diferite concursuri si festivaluri interne şi internaţionale având şi o grupă de copii.